Integriteitsonderzoek Rechtspersonen

high buildings

Zaken doen met de
juiste partij

Wenst u meer zekerheid omtrent de integriteit en solvabiliteit van bedrijven waarmee u zaken doet of wilt gaan doen? 

U kunt uw (mogelijke) zakenpartner(s) laten screenen door International Integrity Services. Zo staat niets een goede samenwerking nog in de weg!

Een screening van Rechtspersonen in Nederland is verplicht bij bepaalde onroerendgoedtransacties, conform de eisen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport). Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij transacties met Woningcorporaties. Maar ook voor andere vermogenstransacties gerelateerd aan onroerend goed kan dit onderzoek ingezet worden.

Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd met vooraf gegeven (schriftelijke) toestemming en medeweten van de betrokken partijen.

Wat komt er aan bod?

In een screening van Rechtspersonen komen onderwerpen aan de orde als controle van de identiteit van de bestuurder(s) en/of eigena(a)r(en), een integriteitscheck, een financieel onderzoek en een referentieonderzoek. 

Ook een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ inzake Rechtspersonen’ en een ‘Verklaring omtrent het Betalingsgedrag’ van de Belastingdienst kunnen onderdeel uitmaken van dit onderzoek.

De uitkomsten van uw screening

Het resultaat van het Integriteitsonderzoek Rechtspersonen wordt aan u opgeleverd in een helder, overzichtelijk en zeer betrouwbaar rapport: een rapport met inhoud!

Dit rapport kan van grote waarde zijn als het gaat om het aangaan van (toekomstige) overeenkomsten.

Rechtspersoon
Maatwerk aangepast aan uw wensen

Wij zijn van mening dat niet iedere functie hetzelfde frauderisico kent. Daarom heeft niet elke functie een even zware screening nodig.

Wij maken daarom gebruik van diverse categorieën, mogelijk aangevuld met modules die gebaseerd zijn op de zwaarte en het risico van de desbetreffende functie.

Wij gaan graag met u in gesprek om dit nader toe te lichten.

Integrity
Medewerking en toestemming is een vereiste

Deze onderzoeken worden enkel uitgevoerd met vooraf gegeven (schriftelijke) toestemming en medewerking van de kandidaat.

Daarnaast is het uitvoeren van het onderzoek conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Workshops
Werken conform richtlijnen

De werkwijze die wij hanteren is overeenstemmend met de richtlijnen en adviezen van De Nederlandse Bank N.V., de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wij werken met goedkeuring en onder toezicht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Goede en veilige samenwerking met uw zakenpartners?