Workshop

Automation of business

Integer Handelen

Integriteit en integriteitsschendingen zijn momenteel politiek en maatschappelijk beladen onderwerpen. De roep om vandaag de dag integer te handelen is groot. Regels en richtlijnen worden geformuleerd en beroepscodes geïmplementeerd. 

Maar in hoeverre zijn deze regels en codes toepasbaar bij de dagelijkse werkzaamheden? En werkt deze regelgeving ook echt? 

Komt integriteit daarnaast ook niet voort uit eigen normen en waarden? Hoe integer is uw eigen organisatie en hoe integer handelen uw medewerkers? 

Onze workshop

Integriteit blijft een boeiend en belangrijk thema. Daarom is het bij uitstek geschikt voor een interactieve (incompany) workshop. Integriteit binnen uw organisatie: hoe gaat u daar eigenlijk mee om? 

Hoe ontstaat een gezamenlijke taal? En een waarden- en normenkader waar iedereen achter staat en waar iedereen zich aan houdt? Is er vertrouwen in elkaar? 

Heerst er een cultuur die u wenselijk vindt? Wordt er op integere wijze leiding gegeven? Kent iedereen de betekenis van integriteit en handelt men daar ook naar?

Het programma

Op interactieve wijze komt een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden op het gebied van integriteit langs, zodat medewerkers zich bewust worden van de reikwijdte van het thema en de problemen en de dilemma’s waarmee zij te maken kunnen krijgen in hun werkomgeving. 

Met onze workshop besteedt u serieus aandacht aan fraudemanagement als onderdeel van uw personeelsbeleid.

Het doel is om te komen tot een gemeenschappelijke basis met betrekking tot de binnen de organisatie geldende normen en waarden. Gezamenlijk wordt een ‘gedragscode’ geformuleerd, of een reeds bestaande ‘gedragscode’ geactualiseerd. 

Deze uitkomsten worden u aangeboden in een overzichtelijke rapportage.

Aanvullende informatie

Het programma kan uiteraard geheel worden toegesneden op uw wensen. U ontvangt dan vooraf een duidelijk en reëel beeld met betrekking tot de inhoud, tijdsinschatting en tarieven. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één van onze medewerkers.

Meer informatie over onze workshop?