Employment Screening

Integriteitsmanagement

Wij bieden een uniek, compleet concept om bedrijfsrisico’s te beperken.

Expertise

Al meer dan 20 jaar (internationale) ervaring.

Betrouwbaar

International Integrity Services is een betrouwbare en integere partner.

Aandacht en advies

Maatwerk afgestemd op uw wensen en eisen.

Selecting leader jigsaw puzzle

Wat is een employment screening?

Geen enkele organisatie kan zonder goed vertrouwen. U wilt natuurlijk weten hoe integer uw werknemers zijn. Maar hoe weet u nou of u de juiste kandidaat aanneemt of in dienst heeft? International Integrity Services is specialist op het gebied van employment screening. 

Wij maken daarbij onderscheid tussen een pre-employment screening, een in-employment screening of de basis (verkorte) pre-employment screening (PES). De elementen van de standaard pre-employment screening zijn zodanig samengesteld dat zij naast de juistheid van de persoonlijke informatiegegevens ook inzage geven omtrent het arbeidsverleden, de moraliteit en de integriteit van betrokkenen. 

Voor de medewerker die door functieverandering of -verbetering meer bevoegdheden of andere autorisaties krijgt, bieden wij de in-employment screening aan: een verkorte versie van de pre-employment screening. De aanpassingen liggen dan met name op het vlak van het referentieonderzoek. Wij geloven dat integriteit niet stopt na een screening. Het volgen van medewerkers gedurende hun loopbaan is net zo belangrijk.

Basis (verkorte) pre-employment screening (PES)

Een andere optie is de basis (verkorte) pre-employment screening (PES). Dit onderzoek is onder andere van toepassing op functies binnen de financiële dienstverlening en eventuele preferred suppliers, maar wordt ook gebruikt door (beursgenoteerde) ondernemingen in andere branches.

Via de groene link ‘PES-formulier’, aan de bovenzijde van dit scherm, vindt u meer informatie over deze online service.

Voor functies met een meer risicoverhogend karakter, alsmede beleidsbepalende functies, wordt een uitgebreidere pre-employment screening aanbevolen.

Onze aanpak

Uw opdracht wordt persoonlijk in behandeling genomen door één van onze ervaren consultants. Het eindresultaat is een rapportage, met daarin de uitkomsten van de controles en verificaties die zijn uitgevoerd. 

Bij de uitgebreidere onderzoeken wordt in deze rapportage ook een weergave opgenomen van het persoonlijk gesprek met de kandidaat. Dit schetst een beeld over hoe de kandidaat denkt over integer en verantwoordelijk handelen, en hoe wordt gedacht over de positie en belangen in (potentiële) conflictsituaties. 

De rapportage bevat een eindconclusie waarin alle feitelijke bijzonderheden worden weergegeven. Deze eindconclusie bevat géén waardeoordeel: dit blijft te allen tijde voorbehouden aan de werkgever. 

Tijdens het proces en de afronding hanteren wij het ‘vier-ogen-principe’ ter voorkoming van fraude of andere misstanden.

Rechtspersoon
Maatwerk aangepast aan uw wensen

Wij zijn van mening dat niet iedere functie hetzelfde frauderisico kent. Daarom heeft niet elke functie een even zware screening nodig.

Wij maken daarom gebruik van diverse categorieën, mogelijk aangevuld met modules die gebaseerd zijn op de zwaarte en het risico van de desbetreffende functie.

Wij gaan graag met u in gesprek om dit nader toe te lichten.

Integrity
Medewerking en toestemming is een vereiste

Deze onderzoeken worden enkel uitgevoerd met vooraf gegeven (schriftelijke) toestemming en medewerking van de kandidaat.

Daarnaast is het uitvoeren van het onderzoek conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Workshops
Werken conform richtlijnen

De werkwijze die wij hanteren is overeenstemmend met de richtlijnen en adviezen van De Nederlandse Bank N.V., de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wij werken met goedkeuring en onder toezicht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Employment screening toepassen in uw bedrijf?