Internationaal Onderzoek

Global Network

Wereldwijde dienstverlening

Met onze wereldwijde expertise kunt u ook uw buitenlandse werknemers laten screenen. International Integrity Services is een internationale organisatie die alle expertise in huis heeft voor uw buitenlandse employment onderzoeken, zowel binnen als buiten Europa. 

Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor kandidaten afkomstig uit het buitenland welke in Nederland zullen gaan werken, voor medewerkers van buitenlandse vestigingen van onze opdrachtgevers of voor organisaties welke volledig in het buitenland gevestigd zijn.

Internationale privacywetgeving​

Het is belangrijk om te weten dat de privacywetgeving in het buitenland vaak verschilt met de Nederlandse wetgeving. De buitenlandse wetgeving gaat vaak veel verder. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor u te onderzoeken.

Elementen en oplevering van een buitenlands onderzoek

Onderdelen van een buitenlands onderzoek zijn dusdanig samengesteld dat zij niet alleen betrekking hebben op juistheid van persoonlijke informatie. Daarnaast geeft het inzage in moraliteit, integriteit en het arbeidsverleden van de kandidaat. 

Deze gegevens worden verwerkt in een overzichtelijk rapport, hetgeen u essentiële informatie verschaft over de sollicitant en zijn of haar achtergrond.

Rechtspersoon
Maatwerk aangepast aan uw wensen

Wij zijn van mening dat niet iedere functie hetzelfde frauderisico kent. Daarom heeft niet elke functie een even zware screening nodig.

Wij maken daarom gebruik van diverse categorieën, mogelijk aangevuld met modules die gebaseerd zijn op de zwaarte en het risico van de desbetreffende functie.

Wij gaan graag met u in gesprek om dit nader toe te lichten.

Integrity
Medewerking en toestemming is een vereiste

Deze onderzoeken worden enkel uitgevoerd met vooraf gegeven (schriftelijke) toestemming en medewerking van de kandidaat.

Daarnaast is het uitvoeren van het onderzoek conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Workshops
Werken conform richtlijnen

De werkwijze die wij hanteren is overeenstemmend met de richtlijnen en adviezen van De Nederlandse Bank N.V., de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wij werken met goedkeuring en onder toezicht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer weten over uw toekomstige werknemers?