Integriteitsonderzoek

bedrijfsethiek

Een integriteitsonderzoek draagt bij aan vertrouwen

Indien er binnen uw organisatie niet integer wordt gehandeld, schendt dit de vertrouwensband met uw werknemers en klanten. Ook leidt het daarnaast mogelijk tot reputatieschade. 

Maar de vraag is dan altijd: hoe actueel is uw integriteitsbeleid?

International Integrity Services adviseert en ontwikkelt in samenwerking met u een totaalconcept voor integriteitszorg en reputatiehandhaving. 

Dit doen wij door uw bedrijfscultuur, de heersende normen en waarden en de mogelijke zwakke plekken door middel van een integriteitsaudit te inventariseren en te analyseren.

Kies voor verkennend integriteitsonderzoek

Als u het (nog) niet nodig vindt om een complete audit uit te laten voeren, kunt u ook kiezen voor een ‘verkennend integriteitsonderzoek’.

Bij dit onderzoek wordt onderzocht hoe de medewerkers tegen ‘integriteit’ aankijken, wat zij hierin belangrijk vinden en waar zij mogelijke risico’s zien.

Dit onderzoek biedt al diverse aanknopingspunten voor het management, waardoor het integriteitsbeleid kan worden aangescherpt.

Bedrijfscode

In de ontwikkeling van een concreet integriteitsbeleid is het opstellen van een bedrijfscode een belangrijk onderdeel. Tevens is het formuleren en implementeren ervan een belangrijke stap in de realisatie van een integraal preventie- en veiligheidsbeleid met betrekking tot fraudebeheersing.

De bedrijfscode is geen eindpunt, maar een start! Onderwerpen als waar een bedrijf voor staat, de kernwaarden en kernverantwoordelijkheden, zijn opgenomen in de bedrijfs- of gedragscode. 

Door het regelmatig controleren kan de code worden getoetst en aangepast aan de hand van actuele discussies en ontwikkelingen.

Aanvullende informatie

Het programma kan uiteraard geheel worden toegesneden op uw wensen. U ontvangt dan vooraf een duidelijk en reëel beeld met betrekking tot de inhoud, tijdsinschatting en tarieven. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één van onze medewerkers.

Werken aan uw bedrijfscode?