Wie zijn wij

Medewerkers
Wanneer we het feit in aanmerking nemen, dat veel van de te screenen kandidaten goed zijn opgeleid en vaak een management- of een beleidsmatige functie binnen een organisatie zullen gaan vervullen,
vinden wij het van groot belang dat onze medewerkers een zekere achtergrond met zich meebrengen.
Daarom zijn de medewerkers van International Integrity Services hoog, veelal academisch opgeleid en getraind in het houden van interviews.
Verder verwachten we van onze medewerkers dat ze blijk geven van een zekere ‘levenservaring’.
Hoewel dit niet direct aan leeftijd gebonden hoeft te zijn, zijn onze consultants meestal wat ouder.
En uiteraard, bijna overbodig om te benadrukken, stellen wij hoge eisen aan hun integriteit.
Verder zijn onze medewerkers opgeleid, gecertificeerd en geautoriseerd door
het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Externe relaties
Ook kunnen we beschikken over een aantal externe relaties, waar we een beroep op kunnen doen wanneer dat nodig is. Te denken valt aan vragen met betrekking tot specifieke zaken zoals arbeidsrecht, psychologische vraagstukken of problematiek rondom een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld
de gezondheidszorg of de financiële dienstverlening. Zij brengen ieder vanuit eigen vakgebied en achtergrond hun expertise mee en verbreden zo de visie op integriteit en arbeidsverhoudingen.

   
Wettelijke eisen
Uiteraard zijn wij in het bezit van toestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, toegekend
onder POB-nummer 967, en zijn de medewerkers die de screening uitvoeren apart hiertoe opgeleid en
geautoriseerd door de politie.
Van belang is verder om te melden, dat International Integrity Services aangemeld is bij
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer 1050719.
Verder houden wij ons in al onze onderzoeken aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (de NVP).

 

Ministerie_van_veiligheid_en_justitie_POB967 College_bescherming_persoonsgegevens_meldingsnummer ECABO_erkend_leerbedrijf

Online PES-formulier

vul hier online uw PES-formulier in PES-formulier
VestigingsadresPostadres
Europaweg 202Postbus 1409
7336 AR Apeldoorn7301 BR Apeldoorn
NederlandNederland
Tel. +31 (0)88-5393800
Contact
Privacybeleid copyright 2020