Workshop

Integer Handelen
Integriteit en integriteitsschendingen zijn momenteel politiek en maatschappelijk beladen onderwerpen.
De roep om integer handelen is groot, regels en richtlijnen worden geformuleerd, beroepscodes geïmplementeerd. Vooral in de financiële dienstverlening is er een hausse aan regelgeving.
Maar in hoeverre zijn deze regels en codes toepasbaar bij de dagelijkse werkzaamheden?
Werkt deze regelgeving ook? Komt integriteit ook niet voort uit eigen normen en waarden?
Hoe integer is uw eigen organisatie, hoe integer handelen uw medewerkers?

Workshop
Wij bieden u nu een workshop aan, die bedoeld is om de deelnemers naar zichzelf te laten kijken.
Hierbij komen zaken aan de orde die vaak worden vergeten in de hectiek van alledag, maar daarom
niet minder belangrijk zijn, een combinatie van theoretische achtergrondinformatie en praktische tips
over het omgaan met integriteit, waarmee binnen de organisatie meteen aan de slag gegaan kan worden.

Discussie
Een discussie over mogelijke al genomen of nog te nemen maatregelen binnen de verschillende organisaties wordt hierbij ook aangemoedigd: Hoe gaat men om met de overvloed aan gedragscodes
en -regels? Komt integriteit ook voort uit de eigen normen en waarden, of is het een opgelegde houding?
In dat laatste geval kan het voor medewerkers moeilijk zijn eigen keuzes te maken. Hoe gaat men daar
dan mee om, waar kan men op terugvallen?

Eigen inzichten
We brengen het onderwerp integriteit hiermee op een effectieve en doeltreffende manier onder
de aandacht, identificeren eventuele knelpunten en geven suggesties hoe daarmee omgegaan
kan worden. Pasklare antwoorden worden niet gegeven, die zijn er op dit vlak immers niet.
Er wordt geappelleerd aan de eigen ervaringen, inzichten en meningen van de deelnemers en
er wordt niet nogmaals ingegaan op de vele gedragscodes en -regels waarmee de financiële wereld
te maken heeft. Het gaat in deze workshops om de intermenselijke relaties tussen collegae en opdrachtgevers.

Voor wie?
Deze workshops zijn onder meer bedoeld voor belastingadviseurs / fiscalisten, accountants en
financieel adviseurs, maar zijn zeker ook interessant voor medewerkers in andere functies
en sectoren.

PE-punten
Aan de workshop wordt door de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 3 algemene PE-punten toegekend.

Inschrijven
Neem voor meer informatie omtrent inhoud en evt. geplande trainingen contact op met International Integrity Services, via telefoonnummer 088-5393800.

Online PES-formulier

vul hier online uw PES-formulier in PES-formulier
VestigingsadresPostadres
Europaweg 202Postbus 1409
7336 AR Apeldoorn7301 BR Apeldoorn
NederlandNederland
Tel. +31 (0)88-5393800
Contact
Privacybeleid copyright 2020