Pre-employment en in-employment screening

Pre-employment screening
International Integrity Services is van mening dat pre-employment screening een essentieel onderdeel is van het integriteitsbeleid en de uitstraling van een organisatie. Een ‘integere organisatie’ moet weten wie ze binnen haalt, zowel op vaste als op tijdelijke basis. Door middel van pre-employment screening wordt geprobeerd een beeld te geven van een nieuwe medewerker. Op basis van die informatie kunnen eventuele risico’s worden geïnventariseerd en ingeschat en kan worden vastgesteld of het aangaan van een dienstverband verantwoord is.

De elementen van de standaard pre-employment screening zijn zodanig samengesteld dat zij, naast
de juistheid van de persoonlijke gegevensinformatie, ook inzage geven omtrent het arbeidsverleden,
de moraliteit en de integriteit van betrokkene. Deze gegevens worden verwerkt in een overzichtelijk rapport, hetgeen de opdrachtgever essentiële informatie verschaft over de sollicitant en zijn of haar achtergrond.

In-employment screening
Bij screening moet ook gedacht worden aan medewerkers die door functieverandering of -verbetering
meer bevoegdheden of andere autorisaties krijgen. Ook in zo’n geval is het van belang te weten
of iemand integer is. Dit kan door middel van een in-employment screening: een verkorte versie
van de pre-employment screening. De aanpassingen liggen dan met name op het vlak van het referentieonderzoek.

Basis (verkorte) pre-employment screening (PES)
Eén van onze onderzoeken is de basis (verkorte) pre-employment screening (PES). Dit onderzoek is onder andere van toepassing op functies binnen de financiële dienstverlening en eventuele preferred suppliers, maar wordt ook gebruikt door (beursgenoteerde) ondernemingen in andere branches.
Voor functies met een meer risicoverhogend karakter, alsmede beleidsbepalende functies wordt
een uitgebreidere pre-employment screening aanbevolen.
 
Via de link ‘Online PES-aanvraag’, aan de rechterzijde van dit scherm, vindt u meer informatie over
de PES-screening.

Toestemming en medewerking
Uiteraard worden deze onderzoeken alleen met (schriftelijke) toestemming vooraf en medewerking
van de kandidaat verricht en conform de wet op de privacy en de wet bescherming persoonsgegevens uitgevoerd.

Eisen toezichthouders
Onze werkwijze is conform de richtlijnen en adviezen van De Nederlandsche Bank N.V.,
de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken, en sluit aan
bij de actuele wet- en regelgeving daaromtrent.

Met betrekking tot de privacy werkt International Integrity Services uiteraard uitsluitend volgens
de actuele wet- en regelgeving hieromtrent, met goedkeuring en onder toezicht van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Maatwerk
Opgemerkt dient te worden dat International Integrity Services maatwerk levert, waarbij de inhoud van de onderzoeken kan worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij is,
dat niet iedere functie dezelfde frauderisico’s kent en dat niet elke functie even zwaar gescreend dient
te worden. Daarvoor maken wij gebruik van diverse categorieën, eventueel aangevuld met modules die gebaseerd zijn op de zwaarte en het risico van de functie. In een persoonlijk gesprek zullen wij dit graag nader toelichten.

Online PES-formulier

vul hier online uw PES-formulier in PES-formulier
VestigingsadresPostadres
Europaweg 202Postbus 1409
7336 AR Apeldoorn7301 BR Apeldoorn
NederlandNederland
Tel. +31 (0)88-5393800
Contact
Privacybeleid copyright 2020