Visie van International Integrity Services op Integriteitsmanagement

Integriteitsmanagement  
Een goed integriteitsbeleid in het algemeen, en screening in het bijzonder, is niet alleen van belang voor de werkgever. Ook aan de (toekomstige) medewerkers wordt hiermee een signaal gegeven dat integriteit hoog in het vaandel van de organisatie staat. De impact op collega’s wanneer één van hen ‘in de fout gaat’, is immers groot.
 
Imagoschade
Veel beursgenoteerde (financiële) ondernemingen hebben momenteel te kampen met imagoschade,
als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis. Mede hierdoor is het vertrouwen in deze instellingen en
hun medewerkers sterk afgenomen. Onze ervaring is, dat juist nú de uitstraling met betrekking tot integriteit van groot belang is. Hiermee kan een bedrijf zich onderscheiden in de markt.
Een zichzelf respecterende onderneming heeft integriteit in zijn beleid verankerd en geeft hiermee
een duidelijk signaal af naar buiten. 
 
Compleet integriteitsbeleid
Integriteit is niet zozeer een onveranderbare karaktertrek, maar heeft vooral te maken met het handelen. Het is iets wat aangeleerd kan worden. Daarom benadrukt International Integrity Services het belang van een compleet integriteitsbeleid, inclusief pre- en in-employment screening, een gedragscode, het levend houden van zo’n code, een goed ontwikkelde administratieve organisatie en een intern controlesysteem. 

Wij zijn van mening dat integriteit niet ophoudt bij screenen: het volgen van medewerkers gedurende hun loopbaan is van even groot belang. Omstandigheden kunnen veranderen: iemand die bij indiensttreding gescreend is en waarbij geen kanttekeningen waren te plaatsen, kan later toch in de verleiding komen zich niet integer te gedragen. Omgekeerd is het natuurlijk ook zo, dat iemand bij wie twijfels rezen tijdens de screening maar toch is aangenomen (mogelijk met beperkte bevoegdheden of op een andere functie), zich als een uiterst integer medewerker ontpopt.  

 

Online PES-formulier

vul hier online uw PES-formulier in PES-formulier
VestigingsadresPostadres
Europaweg 202Postbus 1409
7336 AR Apeldoorn7301 BR Apeldoorn
NederlandNederland
Tel. +31 (0)88-5393800
Contact
Privacybeleid copyright 2020