Integriteitsaudits

Wij adviseren en ontwikkelen in samenwerking met de opdrachtgever een totaalmodel voor integriteitszorg en reputatiehandhaving. Dit doen wij door uw bedrijfscultuur, de heersende normen en waarden en de mogelijke zwakke plekken door middel van een integriteitsaudit te inventariseren en te analyseren. Hierdoor wordt een over-all beeld opgesteld van de integriteitssituatie van de organisatie of het bedrijfsonderdeel, waarin onder andere de mogelijke risico’s op en de gevolgen van integriteitsschendingen aan de orde komen. Daarnaast krijgt u een helder beeld van de al getroffen maatregelen, de effectiviteit daarvan en van de mogelijke verbeterpunten.

Concreet advies
Dit onderzoek, dat in overleg met de betrokken afdelingen en eventueel de ondernemingsraad plaats vindt, mondt uit in een concreet advies met betrekking tot de preventieve cultuurzorg.
In overleg met het management kunnen wij daarna het implementatieproces begeleiden.

Verkennend integriteitsonderzoek
Wanneer een opdrachtgever een complete audit (nog) niet nodig vindt, kan er ook een ‘verkennend integriteitsonderzoek’ plaatsvinden. Onderzocht wordt dan hoe de medewerkers tegen het onderwerp integriteit aankijken, wat zij belangrijk vinden met betrekking tot dit onderwerp en waar zij mogelijke risico’s zien. Een dergelijk onderzoek biedt voor het management al een aantal aanknopingspunten
voor het eventuele aanscherpen van het integriteitsbeleid.

Reële inschatting
Wij stellen ons tot doel om deze projecten binnen afzienbare tijd af te ronden. In overleg wordt vooraf een duidelijk en reëel voorstel met betrekking tot werkzaamheden, tijdsinschatting en tarieven geformuleerd, waardoor u achteraf nooit voor grote verrassingen komt te staan.

Online PES-formulier

vul hier online uw PES-formulier in PES-formulier
VestigingsadresPostadres
Europaweg 202Postbus 1409
7336 AR Apeldoorn7301 BR Apeldoorn
NederlandNederland
Tel. +31 (0)88-5393800
Contact
Privacybeleid copyright 2020